Kraftmuseet

Velg språk

Søk

Meny

Kraftmuseets Venner

Kraftmuseets Venner er ein støtteorganisasjon for Kraftmuseet med eigne vedtekter og eige styre.

Leiar av vennelaget er fast styremedlem i Kraftmuseet sitt styre. Kraftmuseets Venner disponerer rom i museumsanlegget i Folgefonngata. Årlege aktivitetar er studietur og juleverkstad. Dei årlege studieturar finn som regel stad på seinsommaren. Ein laurdag nokre veker før jul finn den populære juleverkstaden i Folgefonngata stad. Elles er det styremøte og årsmøte, og medlemmene stiller opp på museet sine eigne arrangement. Det er også planlagt ei hagegruppe, som har museumshagen i Folgefonngata som base.

 

Som medlem får du gratis inngang på Kraftmuseet i vanleg opningstid. Du får medlemsbladet Liv og Rør i posten to gonger i året.

 

Folgefonngata med Murboligen og arbeidarboligane Arbeidarboligane og museumshagen rett over gata for murboligen. I det grøne huset disponerer vennelaget rom. Buen finn du bak trea i hagen, her finn styremøta stad. Foto: Harald Hognerud Kraftmuseet

 

Ønsker du å melde deg inn i laget, er du hjarteleg velkomen! Årlege kontingentsatsar er:

Enkeltmedlemmer    : kr. 150,- 

Familie                     : kr. 200,-

Foreiningar og lag   : kr. 300,-

Bedrifter, skular osb.: kr. 1000,-

 

Kontonummeret til vennelaget: 3530.21.22634

Vipps: Buen 524084 - Kraftmuseets Venner

 

Du kan lesa om tidlegare arrangement i lenkene til høgre, der du òg kan lasta ned enkelte utgåver av bladet Liv og Rør.

 

Besøk Kraftmuseets Venner på facebook - www.facebook.com/kraftmuseetsvenner

Facebook-logo

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no

 

Gå til webversjonen